Kỷ luật ông phạm văn thư - các bài viết về Kỷ luật ông phạm văn thư, tin tức Kỷ luật ông phạm văn thư

Kỷ luật Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Ngày 28/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương đã công bố kết luận kiểm tra đối với đồng chí Phạm Văn Thư.

Theo dõi Pháp Luật Plus