Pháp Luật Plus - kỷ luật hiệu trưởng - các bài viết về kỷ luật hiệu trưởng, tin tức kỷ luật hiệu trưởng

kỷ luật hiệu trưởng - các bài viết về kỷ luật hiệu trưởng, tin tức kỷ luật hiệu trưởng

Điện Biên: Thu chi mập mờ tiền phụ huynh đóng góp, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Mường Nhà bị kỷ luật

Vị hiệu trưởng này bị kỷ luật vì những sai phạm liên quan đến kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo dõi Pháp Luật Plus