Pháp Luật Plus - Kỳ họp Thứ Hai - các bài viết về Kỳ họp Thứ Hai, tin tức Kỳ họp Thứ Hai

Kỳ họp Thứ Hai - các bài viết về Kỳ họp Thứ Hai, tin tức Kỳ họp Thứ Hai

Kỳ họp Thứ Hai, Quốc hội Khóa XV Tiết kiệm tối đa thời gian, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao nhất

Trong bối cảnh dịch Covid - 19 từng bước được kiểm soát, đại biểu Quốc hội đều đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1