Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV

Kỳ vọng chấm dứt tình trạng vi phạm trật tự xây dựng kéo dài

Chiều 17/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Theo dõi Pháp Luật Plus