Kỳ họp thứ 5 - các bài viết về Kỳ họp thứ 5, tin tức Kỳ họp thứ 5

Chung sức, đồng lòng

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đang họp tại Hà Nội. Theo báo cáo của Chính phủ trình trước Kỳ họp thì có nhiều thành tựu để mừng.

Theo dõi Pháp Luật Plus