Pháp Luật Plus - Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV - các bài viết về Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, tin tức Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV - các bài viết về Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, tin tức Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Tổng Thư ký Quốc hội: Đợt họp trực tuyến của Kỳ họp thứ 2 đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân

Thành công của đợt họp trực tuyến đầu tiên của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV là theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1