Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV - các bài viết về Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, tin tức Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Hoàn thành nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở chung cư

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà đã chỉ rõ các giải pháp nhằm nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cấp quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus