Pháp Luật Plus - kỳ họp - các bài viết về kỳ họp, tin tức kỳ họp

kỳ họp - các bài viết về kỳ họp, tin tức kỳ họp

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Mục tiêu 2022 đẩy mạnh bồi thường GPMB, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai

Ngày 16/12, HĐND thành phố Vĩnh Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2025 tổ chức kỳ họp thứ 6.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1