Pháp Luật Plus - KỶ CƯƠNG - các bài viết về KỶ CƯƠNG, tin tức KỶ CƯƠNG

KỶ CƯƠNG - các bài viết về KỶ CƯƠNG, tin tức KỶ CƯƠNG

Kiểm soát chi qua kho bạc: Giảm thủ tục nhưng nâng cao kỷ luật tài chính

Công tác kiểm soát chi được KBNN đặt lên hàng đầu với mục tiêu cải cách hành chính (CCHC) theo thông lệ quốc tế nhưng phải nâng cao kỷ luật tài chính…

Theo dõi Pháp Luật Plus