kỷ cương hành chính - các bài viết về kỷ cương hành chính, tin tức kỷ cương hành chính

Đà Nẵng chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận/huyện, phường/xã về việc chấn chính kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo dõi Pháp Luật Plus