Pháp Luật Plus - kỳ bí - các bài viết về kỳ bí, tin tức kỳ bí

kỳ bí - các bài viết về kỳ bí, tin tức kỳ bí

Cây cầu “sát thú cưng”

Trong hơn 50 năm qua có tới 600 chú chó “tự vẫn” tại cầu Overtoun, Scotland, kéo theo nhiều giả thuyết kỳ bí.

Theo dõi Pháp Luật Plus