kttt - các bài viết về kttt, tin tức kttt

Chỉ đạo và quy luật

Dù chỉ đạo của Bí thư Thăng là quyết liệt, nhưng đời sống của hàng trăm hộ dân nuôi bò, bán sữa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1