Kon Tum: Quan hệ bất chính với vợ người khác một giám đốc trung tâm bị kỷ luật cảnh cáo - các bài viết về Kon Tum: Quan hệ bất chính với vợ người khác một giám đốc trung tâm bị kỷ luật cảnh cáo, tin tức Kon Tum: Quan hệ bất chính với vợ người khác một giám đốc trung tâm bị kỷ luật cảnh cáo

Kon Tum: Kỷ luật giám đốc "quan hệ bất chính" với nữ nhân viên

Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Kon Plông bị tố có quan hệ bất chính với vợ người khác dẫn đến có thai. Vừa bị kỷ luật cảnh cáo

Theo dõi Pháp Luật Plus

1