Kom Tum - các bài viết về Kom Tum, tin tức Kom Tum

Kon Tum xây dựng mô hình bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm 2019

Bước đầu khảo sát cho thấy có 1/4 trường đạt 50% tiêu chí, 2/4 trường đạt 60% tiêu chí, 1/4 trường đạt 80% tiêu chí.

Theo dõi Pháp Luật Plus