Pháp Luật Plus - Kom Tum - các bài viết về Kom Tum, tin tức Kom Tum

Kom Tum - các bài viết về Kom Tum, tin tức Kom Tum

Vụ phát quang quốc lộ bằng thuốc diệt cỏ: Kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan

Sở GT-VT Kon Tum đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan vụ phát quang Quốc lộ 24 bằng thuốc diệt cỏ.

Theo dõi Pháp Luật Plus