Pháp Luật Plus - kit test Covid-19 - các bài viết về kit test Covid-19, tin tức kit test Covid-19

kit test Covid-19 - các bài viết về kit test Covid-19, tin tức kit test Covid-19

Kit test Covid-19: Cả nước mua 8.000 tỷ, riêng tiền về Việt Á hơn 2.100 tỷ

Kiểm toán nhà nước vừa gửi báo cáo kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1