Pháp Luật Plus - KỊP THỜI - các bài viết về KỊP THỜI, tin tức KỊP THỜI

KỊP THỜI - các bài viết về KỊP THỜI, tin tức KỊP THỜI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ tư vấn kinh tế

Chiều ngày 20/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ tư vấn kinh tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus