KÍP MÌN - các bài viết về KÍP MÌN, tin tức KÍP MÌN

Kẻ đột nhập kho mìn của công ty than lấy hơn 1.000 kíp mìn lĩnh án

Đối tượng đã đột nhập vào khu vực kho mìn của Công ty cổ phần than lấy cắp 8 hộp chứa kíp mìn, mỗi hộp 125 cái, tổng số là 1.000 kíp.

Theo dõi Pháp Luật Plus