kinh tế xã hội - các bài viết về kinh tế xã hội, tin tức kinh tế xã hội

Ngày 13/9, khai mạc phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các vấn đề: Xây dựng pháp luật; vấn đề kinh tế-xã hội...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1