Pháp Luật Plus - kinh tế - các bài viết về kinh tế, tin tức kinh tế

kinh tế - các bài viết về kinh tế, tin tức kinh tế

Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 247 tỷ USD

Tăng 8 bậc, đứng thứ 42 thế giới, Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được định giá tăng thêm 12 tỷ USD so với năm 2018, lên mức 247 tỷ USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus