Pháp Luật Plus - kinh tế - các bài viết về kinh tế, tin tức kinh tế

kinh tế - các bài viết về kinh tế, tin tức kinh tế

4 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thuế đã thực hiện hơn 11.000 cuộc thanh, kiểm tra

Trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện 11.087 cuộc thanh, kiểm tra, trong đó kiểm tra được 173.169 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1