kinh tế - các bài viết về kinh tế, tin tức kinh tế

Nhơn Trạch phát triển nông nghiệp bền vững

Huyện Nhơn Trạch đang đầu tư, phát triển nông lâm ngư nghiệp theo hướng hiện đại, lâu dài và bền vững, ổn định đời sống người dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tầm nhìn xa cho đô thị mới Nhơn Trạch

Tầm nhìn xa cho đô thị mới Nhơn Trạch

0
Trong tương lai đô thị mới Nhơn Trạch sẽ phát triển đồng bộ và xứng tầm khu vực, đời sống người dân cũng được nâng cao, ổn định hơn.