kinh tế - các bài viết về kinh tế, tin tức kinh tế

Ưu tiên chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch Covid-19

Theo Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2021, trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng năm 2021 để chi cho công tác phòng chống dịch...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1