Kinh tế đô thị - các bài viết từ Kinh tế đô thị, tin tức Kinh tế đô thị

Trông đợi quyết sách từ nghị trường

“Nghiên cứu, đánh giá toàn diện, khách quan để xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu nhằm sớm phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid- 19”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đừng để người xây, kẻ phá

Đừng để người xây, kẻ phá

0
Quảng Bình vừa được phát hiện khiến cho dư luận rất bức xúc. Đặc biệt là trong bối cảnh, cả nước đang chung lưng đấu cật nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19.