Từng IPO "hụt", Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang đang kinh doanh thế nào?

0
Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN Bắc Giang đang quản lý, vận hành và làm chủ đầu tư hạ tầng KCN Đình Trám và KCN Song Khê – Nội Hoàng.
Hồ điều hòa tại KCN Song Khê - Nội Hoàng

Hồ điều hòa tại KCN Song Khê - Nội Hoàng. Ảnh: hatangkcnbacgiang.com.vn

Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN Bắc Giang kinh doanh thế nào sau đợt IPO hụt vào năm 2017

Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN Bắc Giang (tiền thân là Công ty Phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang) được thành lập theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 23/12/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Hiện nay, Công ty đang quản lý, vận hành và làm chủ đầu tư hạ tầng hai KCN Đình Trám, huyện Việt Yên diện tích 93,49 ha và KCN Song Khê – Nội Hoàng (phía Bắc), xã Song Khê, thành phố Bắc Giang diện tích 105,05 ha.

Theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước thì Công ty thuộc diện cổ phần hóa Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần.

Ngày 20/1/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty phát triển Hạ tầng KCN Bắc Giang.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 428 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 49% vốn điều lệ.

Đến giữa năm 2017 thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từng thông báo, Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 6,8 triệu cổ phần, tương đương 15,95% vốn điều lệ sau cổ phần hóa, với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại ngày 19/9/2016 đạt hơn 215,8 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 209,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá nên cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

HNX sau đó đã thông báo hủy phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Phát triển Hạ tầng KCN tỉnh Bắc Giang vào ngày 08/06/2017 theo như kế hoạch.

Đến ngày 18/10/2018, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 2400401987, chính thức hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp Cổ phần.

Trong giai đoạn từ 2014 - 2016, doanh thu của Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang lần lượt là 21,7 tỷ đồng (2014), 18,6 tỷ đồng (2015) và 24,1 tỷ đồng (2016). Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Theo báo cáo mới đây của Sở Tài chính Bắc Giang, vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang tại thời điểm cuối năm 2020 là 209.914.790.000 đồng, trong đó phần vốn nhà nước là 209.765.190.000 đồng (chiếm đến 99,92%).

Kết quả kinh doanh của Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang trong năm 2020 đạt được được như sau:

Tổng doanh thu đạt hơn 80,12 tỷ đồng; Tổng chi phí là hơn 64,30 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là hơn 15,82 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngiệp đạt hơn 13,47 tỷ đồng...

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, việc đưa Công ty thuộc diện cổ phần hóa Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần như Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa được thực hiện.

Đề nghị chia hơn 8,37 tỷ đồng lợi nhuận năm 2020 sau quyết toán cổ phần hóa 

Ngày 20/4/2021, Sở Tài chính Bắc Giang đã có văn bản gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc xin ý kiến biểu quyết trên phần vốn góp của nhà nước tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang.

Trạm xử lý nước thải KCN Đình Trám công suất 2000m3-ngày đêm được vận hành tự động

Trạm xử lý nước thải KCN Đình Trám công suất 2000m3-ngày đêm được vận hành tự động. Ảnh: hatangkcnbacgiang.com.vn

Tại văn bản trên, Sở Tài chính Bắc Giang đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, xin ý kiến của chủ sở hữu.

Một trong những nội dung được xin ý kiến đó là đề nghị đồng ý cho ông Ngô Ngọc Cương - người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang tham gia biểu quyết trên phần vốn góp do UBND tỉnh quản lý tại kỳ họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đối với phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ngiệp đạt hơn 13,47 tỷ đồng, việc phân bổ lợi nhuận như sau: Thực hiện trích quỹ đầu tư phát triển 30%, tương ứng với hơn 4,04 tỷ đồng; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 1,06 tỷ đồng.

Đối với phần lợi nhuận còn lại là hơn 8,37 tỷ đồng, đề nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện chia cổ tức sau khi hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa doanh nghiệp.

Về kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, đề nghị thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Bắc Giang không có chương trình sửa đổi điều lệ cũng như bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, hiện nay Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. "Đề nghị Công ty căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và ý kiến tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 774/SKHĐT-ĐKKD ngày 19/4/2021 để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành", văn bản của Sở Tài chính cho biết.

Một trong những nội dung khác được Sở Tài Chính Bắc Giang xin ý kiến, đó là đề nghị ông Ngô Ngọc Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang sau Đại hội cổ đông thực hiện nội dung sau:

Đến thời điểm hiện tại Công ty chưa được phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và đánh giá xếp loại doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền. Vì vậy, đối với các khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành, công ty sẽ thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và các văn bản quy định hiện hành.

Sau khi hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa doanh nghiệp phần cổ tức được chia trên phần vốn góp do UBND tỉnh quản lý đề nghị Công ty nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Lê Hải - Nhã Vân

Bình luận

Quảng Nam ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh

Có 6 bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, điểm du lịch dựa vào cộng đồng và điểm tham quan.

Xếp hạng 7 di tích lịch sử cấp tỉnh Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2021.

Nghiêm cấm mọi hành vi ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca

Bộ VH,TT&DL nhấn mạnh ca khúc Tiến quân ca là Quốc ca của Việt Nam. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này.

Cùng trải nghiệm du lịch Tây Ninh online

Ngành du lịch Tây Ninh giới thiệu vẻ đẹp của các sản phẩm du lịch đến đông đảo du khách qua chương trình trải nghiệm "du lịch Tây Ninh online".

Xem thêm

Quốc tế