Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

0
Quảng Nam ban hành Công văn số 7762/UBND-KTN chỉ đạo triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, các đơn vị chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trà;

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

20201102_104243

Triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuấn).

Trong năm 2021 (áp dụng từ ngày 01/01/2021), toàn bộ (100%) các gói thầu của các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Trường hợp gói thầu đặc biệt chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc gói thầu có tính đặc thù không thể tổ chức đấu thầu qua mạng, chủ đầu tư dự án báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc thực hiện đấu thầu qua mạng được thể hiện rõ trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, đấu thầu rộng rãi qua mạng để các chủ đầu tư căn cứ thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm hàng hóa sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lựa cho nhà thầu qua mạng theo quy định; bảo đảm các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh tổ chức đấu thầu qua mạng đạt tối thiểu 70% về tổng số lượng và đạt tối thiểu 35% về tổng giá trị.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, tổ chức kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác đấu thầu và tổ chức đấu thầu qua mạng theo quy định.

Nguyễn Tuấn

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Tri ân - Ân nặng nghĩa tình

"Tri ân - Ân nặng nghĩa tình" là tên CD ca nhạc vừa được ấn hành vào 9/2021, dịp kỷ niệm 5 năm ngày ra mắt Tạp chí điện tử Tri Ân

Ca khúc "Tri Ân - Ân nặng nghĩa tình"

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên công tác tại Tạp chí điện tử Tri Ân dù trải qua nhiều thử thách, khó khăn, nhưng sẽ cố gắng vượt qua...

Canh bạc tinh yêu tập 79: Lương Thế Thành thoát chết sau vụ tai nạn xe kinh hoàng

Trong tập 79 của “Canh bạc tình yêu”, Đăng Duy bị mẹ kế hãm hại, gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Chiếc xe bị cắt thắng.

Đặc sắc nghi lễ “Ma Cỏ” rước tổ tiên về nhà thờ cúng của người Lô Lô

Nghi lễ hóa thân thành Ma Cỏ để rước tổ tiên về nhà cúng tế của người Lô Lô ở huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm đã tồn tại từ xa xưa...

Xem thêm