Pháp Luật Plus - Tỉnh Bắc Giang gạt hàng loạt yêu sách của nhà đầu tư Trung Quốc

Tỉnh Bắc Giang gạt hàng loạt "yêu sách" của nhà đầu tư Trung Quốc

0
Đây có thể coi là động thái cứng rắn đối với những doanh nghiệp không đủ năng lực của tỉnh Bắc Giang.

"Giở quẻ"

Trúng thầu xong, nhà đầu tư đến từ Trung Quốc gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận hàng loạt yêu cầu, tuy nhiên, sau khi nghiên cứu luật định hiện hành tỉnh Bắc Giang đã không đồng thuận với những yêu sách của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải tại TP Bắc Giang.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải tại TP Bắc Giang; căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải, UBND TP Bắc Giang đã triển khai lựa chọn nhà đầu tư và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 12/12/2018. Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty China Everbright International Limited.

19737-20190525032520-1558754720-4759

Ảnh minh họa.

Tiếp đó, ngày 13/9/2019, Tổ giúp việc lựa chọn nhà đầu tư (được thành lập tại Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang) do Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Thạo là tổ trưởng đã có công văn báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại TP Bắc Giang.

Văn bản này đã chỉ rõ thực trạng: Sau khi có kết quả trúng thầu, Nhà đầu tư liên tục có những đề nghị, yêu cầu phát sinh trong quá trình thương thảo hợp đồng với UBND tỉnh và UBND thành phố.

Cụ thể: Nhà đầu tư cam kết lập quy hoạch chi tiết; Báo cáo nghiên cứu khả thi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 29/4/2019 nhưng lại không thực hiện; trong tháng 5/2019, nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) từ năm thứ 6 trở đi là 451.000đ/tấn; tháng 7/2019 nhà đầu tư đề nghị thay đổi hình thức đầu tư từ BOO sang đầu tư trực tiếp nước ngoài, đề nghị ký hợp đồng thực hiện dự án.

UBND tỉnh Bắc Giang đã đồng ý gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu đến ngày 31/12/2019 tại văn bản số 2272/UBND-MT ngày 28/6/2019. Tuy nhiên nhà đầu tư không tiến hành gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu tương ứng (theo bảo lãnh dự thầu đến ngày 25/7/2019 là hết hiệu lực).

048C033C-3BED-4F74-BE20-A34A70242CDE

Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang. Ảnh BGP.

Sau đó, việc đàm phán hoàn thiện hợp đồng giữa UBND thành phố và Nhà đầu tư không thống nhất được một số nội dung:

Thứ nhất, Nhà đầu tư (NĐT) đề nghị đơn vị ký kết hợp đồng thực hiện dự án với UBND TP Bắc Giang là Cty Năng lượng môi trường EB (Bắc Giang) (công ty này chưa thành lập) thuộc Công ty EB Environmental Enegy (Bac Giang) Holdings Limited (Công ty được thành lập tại Hồng Koong ngày 24/4/2017).

Công ty EB Environmental Enegy (Bac Giang) Holdings Limited thuộc Công ty China Everbright International Limited (đơn vị trúng thầu). UBND TP Bắc Giang và tổ giúp việc lựa chọn NĐT không thống nhất với đề nghị nêu trên, do tại khoản 1 Điều 71 của Luật Đấu thầu quy định: “Sau khi lựa chọn được NĐT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng với NĐT được lựa chọn hoặc với NĐT được lựa chọn và doanh nghiệp dự án”.

Vì vậy, NĐT đang đề nghị việc ký hợp đồng với công ty không phải là đơn vị trúng thầu không đảm bảo theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thứ hai, về giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt: theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, chỉ xác định giá xử lý chất thải trong vòng 5 năm đầu, trong trường hợp nhà đầu tư đề xuất giá dịch vụ từ năm thứ 6 trở đi, tổ chuyên gia không xem xét, đánh giá đề xuất từ năm thứ 6 trở đi của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do trong Hồ sơ dự thầu của NĐT có đề xuất giá từ năm thứ 6 trở đi nên hai bên tiến hành đàm phàn về nội dung này, việc đàm phán đảm bảo thực hiện theo Khoản 4 Điều 40 Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn NĐT.

NĐT đề nghị giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ năm thứ 6 trở đi là 451.000 VNĐ; từ năm thứ 8 trở đi, giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ được điều chỉnh 2 năm một lần, tính theo chỉ số tăng giá do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền ban hành để đảm bảo lợi nhuận cho NĐT. UBND TP Bắc Giang và tổ giúp việc lựa chọn NĐT không thống nhất nội dung trên, đề nghị giữa nguyên mức giá đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt là 450.000 VNĐ và không thay đổi kể từ năm thứ 6 trở đi. Trong trường hợp không thống nhất theo ý kiến của NĐT, NĐT đề nghị không thực hiện dự án.

Thứ ba, về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án: Nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cấp Chủ trương đầu tư, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty EB Environmental Enegy (Bac Giang) Holdings Limited; sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty EB Environmental Enegy (Bac Giang) Holdings Limited sẽ thành lập Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB (Bắc Giang) để xây dựng và vận hành dự án.

UBND TP Bắc Giang và Tổ giúp việc không thống nhất nội dung nêu trên, do đó đã tổ chức đấu thầu lựa chọn NĐT nên 2 bên sẽ ký kết hợp đồng và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Hợp đồng được ký kết là pháp lý cao nhất để triển khai thực hiện dự án.

Thứ tư, về tiến độ thực hiện hợp đồng: NĐT đề nghị hoàn thành việc lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền các nội dung khảo sát, lập quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường trong vòng 3 tháng kể từ khi ký hợp đồng; hoàn thành cấp phép xây dựng trong vòng 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng; thi công xây dựng trong vòng 16 tháng kể từ ngày khởi công.

Nội dung này vi phạm theo cam kết được nêu trong Hồ sơ dự thầu của NĐT, vì vậy UBND TP Bắc Giang  và tổ giúp việc lựa chọn NĐT không thống nhất đề nghị của NĐT.

Huỷ kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Trước những lý do nêu trên, do NĐT không thực hiện gia hạn bảo lãnh dự thầu (đến ngày 25/7/2019 hết hiệu lực), đồng thời một số nội dung đàm phán, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên không thống nhất như trên, Tổ giúp việc lựa chọn NĐT đã báo cáo và đề nghị Hội đồng lựa chọn NĐT đề xuất UBND tỉnh Bắc Giang hủy kết quả lựa chọn NĐT theo khoản 3 Điều 43 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn NĐT.

709049584555372250467576143831711974162432-n-1569802698798

Ngay lập tức, mới đây ngày 18/9/2019, UBND TP Bắc Giang đã có Công văn số 2381/UBND-VP gửi Công ty China Everbright International Limited về việc huỷ kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải tại TP Bắc Giang.

Công văn nêu rõ: Do việc đàm phán hoàn thiện hợp đồng giữa UBND TP Bắc Giang và NĐT không thống nhất được một số nội dung nêu tại Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 25/7/2019, mặt khác, bảo lãnh dự thầu của NĐT đã hết hiệu lực kể từ ngày 25/7/2019. Trong thời gian từ ngày 18/9/2019 đến ngày 25/9/2019, nếu NĐT không có ý kiến phản hồi coi như đàm phán, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên không thành công.

Bên mời thầu sẽ báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra thông báo huỷ kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 8/12/2018, Công ty TNHH Everbright Quốc tế Trung Quốc (China Everbright International Limited) tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) phát điện tại ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Dự án có qui mô diện tích 53.066 m2, với tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng và thời gian thực hiện dự án khoảng 20 năm.

Nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại để xử lý 146.000 tấn rác thải sinh hoạt/năm.

 

Nhã Vân

Loading...

Bình luận

Loading...
Mới lạ sắc xuân nơi ngã ba biên giới

Mới lạ sắc xuân nơi ngã ba biên giới

0
Vì không đủ dân cư. Với sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, từ bản nhiều không, Pêtapoóc có nhà kiên cố, biết trồng lúa nước, có sinh viên đại học.

Hoa hậu Phạm Hương liên tục khoe siêu xe hàng khủng

Ở trời tây, hoa hậu phạ‌m Hương liên tụ‌c khoe cơ ngơi sang chảnh và những chiếc siêu xe đắt đỏ khiến fan hâm mộ không khỏi trầm trồ, ghe‌n tỵ.

Sun Group khai trương hệ thống cáp treo hiện đại tại Núi Bà Đen – Tây Ninh

Ngày 18/1/2020, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Sun Group đã đưa vào vận hành hệ thống cáp treo hiện đại tại Khu du lịch (KDL) Quốc gia Núi Bà Đen.

Kỳ nghỉ Tết trọn vẹn của ông Park Hang-seo

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn cùng với gia đình tại Hàn Quốc.

Nghề buôn bán mới, Hồ Ngọc Hà kiếm được 30 tỷ

Hồ Ngọc Hà kinh doanh son online, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ kinh doanh hàng không, thay đổi loạt sếp lớn doanh nghiệp gây chú ý tuần qua.

Link liên kết