Thủ tướng Chính phủ quyết định chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính.
5543_unnamed_2

Ảnh minh họa.

Cụ thể, về nội dung chi, chi thực hiện chế độ tự chủ gồm:

- Chi tiền lương bình quân với hệ số tiền lương tối đa không quá 2 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ);

- Chi hành chính theo định mức quy định;

- Chi mua sắm tài sản phục vụ cho việc quản lý, giám sát theo quy định;

- Chi tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra bao gồm: chi công tác phí cho các đoàn thanh tra, kiểm tra; chi ứng dụng công nghệ thông tin; chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; chi tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin tuyên truyền về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm. Mức chi theo quy định pháp luật;

- Chi hoạt động đặc thù: Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước (bao gồm cả chuyên gia tính toán bảo hiểm) theo quy định;

- Chi khen thưởng phối hợp công tác đối với các tập thể, cá nhân (ngoài Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) có thành tích đóng góp trực tiếp cho hoạt động quản lý, giám sát bảo hiểm. Tổng chi tối đa tương ứng một tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Chi không thực hiện chế độ tự chủ: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi cho hoạt động của cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được bố trí từ nguồn thu phí quản lý, giám sát hoạt động bảo hiểm chi theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan; trong đó, bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Thanh Bình

Loading...

Bình luận

Quảng Ngãi bảo tồn phát huy di sản văn hóa vùng cao

Qua các lễ hội, tiếng cồng chiêng, tiếng đàn Bro, đàn Katak, các làn điệu dân ca Xà ru, A giới… tiếp tục ngân vang.

Hôm nay (10/7), bốc thăm tứ kết Champions League

Hôm nay (10/7/2020), UEFA sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp cho các vòng đấu từ tứ kết, bán kết của Champions League mùa giải 2019-2020.

Vịnh Hạ Long - 'Bức tranh thủy mặc' khổng lồ của Vịnh Bắc Bộ

Vinh dự được tạp chí uy tín Insider của Mỹ đưa vào danh sách 50 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới nhờ cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ.

Hai sự kiện lịch sử chứng minh Huế là Kinh đô Áo dài Việt Nam

Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát khai sinh ra áo dài, vua Mình Mạng đã đưa áo dài trở thành trang phục phố biển chứng minh HUế là Kinh đô Áo dài VN.

Xem thêm