SHB xác định chiến lược phát triển ngân hàng số, tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng

0
SHB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27 với các cổ đông đại diện cho 676.377.385 cổ phần.

Chiều 23/4/2019, tại Khách sạn Melia, Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27 với các cổ đông đại diện cho 676.377.385 cổ phần, chiếm 56,22% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung quan trọng trong năm 2019 trong đó xác định mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu Việt Nam, SHB đã xây dựng lộ trình chuyển đổi ngân hàng số toàn diện, hiệu quả, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại trên nền tảng công nghệ cao, phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0; tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng; mở rộng sự hiện diện tại Bờ Biển Ngà…  Ông Lê Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục I, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng TP. Hà Nội, đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc SHB báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 46,51%.
Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc SHB báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 46,51%.

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án và kế hoạch của HĐQT SHB về việc tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 5.534 tỷ đồng từ việc phân phối cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng. Trong đó, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 21% với tỷ lệ chia cổ tức 10% cho năm 2017 và 11% cho năm 2018. Việc tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu chậm nhất đến 2020 SHB đạt chuẩn Basel II, nâng cao tiềm lực tài chính mở rộng quy mô cho vay, đầu tư vào công nghệ thông tin, thuê các Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tư vấn và phản biện, sẵn sàng cho hành trình chuyển đổi số và trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng với các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại trên nền tảng công nghệ cao.

   Ông Lê Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục 1 - Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của SHB năm 2018, đặc biệt trong công tác chủ động nhận diện, ngăn chặn nợ xấu.

 Ông Lê Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục 1 - Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của SHB năm 2018, đặc biệt trong công tác chủ động nhận diện, ngăn chặn nợ xấu.

Hướng tới mục tiêu TOP 3 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam và đạt chuẩn quốc tế Basel II, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, SHB chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ, xác định chiến lược ngân hàng số…giảm thiểu chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất lao động; phát triển mạnh mẽ hoạt động bán lẻ, khai thác tối đa lợi thế và tiềm năng của Công ty tài chính tiêu dùng SHB (SHB FC).Đồng thời, SHB tập trung khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh khác biệt của mình từ quy mô hệ thống tệp KHDN lớn sẵn có và hệ sinh thái của KHDN lớn là các KHDN nhỏ và vừa, KHCN... bằng các sản phẩm theo chuỗi trên nền tảng công nghệ mới. 

Cổ đông quan tâm và đặt câu hỏi về các vấn đề về kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm đạt chuẩn Basel II, đầu tư vào công nghệ, kế hoạch chi trả cổ tức…
Cổ đông quan tâm và đặt câu hỏi về các vấn đề về kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm đạt chuẩn Basel II, đầu tư vào công nghệ, kế hoạch chi trả cổ tức…

Đặc biệt cùng với kế hoạch xây dựng chiến lược ngân hàng số, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3.068 tỷ đồng, tăng 46,51% so với năm 2018. Đây là một bước tiến mạnh mẽ và quyết liệt của SHB trong năm 2019.  Bên cạnh đó, SHB dự kiến thành lập ngân hàng con 100% vốn đầu tư của SHB hoặc góp vốn đầu tư vào một tổ chức tín dụng tại Bờ Biển Ngà để mở rộng sự hiện diện của SHB vào thị trường châu Phi. Kế hoạch này không chỉ hỗ trợ tốt cho khách hàng là các nhà xuất nhập khẩu và các nhà đầu tư Việt Nam tại Bờ Biển Ngà mà còn phát huy tiềm năng thế mạnh xuất nhập khẩu và đầu tư giữa Việt Nam và các nước châu Phi. 

Với nền tảng hoạt động bền vững, ổn định, SHB đã đề ra kế hoạch kinh doanh 2019 và được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2019

(Tỷ đồng)

Tăng trưởng so với 2018 (%)

Tổng tài sản

372.917

15,36%

Vốn điều lệ

17.571

45,97%

Huy động từ TCKT và cá nhân

283.922

16,64%

Số dư cấp tín dụng

261.592

13%

Lợi nhuận trước thuế

3.068

46,51%

Tỷ lệ nợ xấu

< 3%

 

Tỷ lệ an toàn vốn

> 9%

 

ROA

0,87% 

 

ROE

16,9%

 
Đoàn Chủ tịch cũng đã trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm một cách thẳng thắn, cởi mở
Đoàn Chủ tịch cũng đã trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm một cách thẳng thắn, cởi mở

Trước đó, đại diện Ngân hàng, ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc SHB đã báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018. Đây là năm đánh dấu chặng đường 25 năm SHB hình thành và phát triển, ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật. Tốc độ tăng trưởng huy động, cho vay luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành. Các chỉ số an toàn, thanh khoản đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định của ngân hàng Nhà nước, hướng tới chuẩn mực quốc tế. SHB được Moody’s xếp hạng tương đương mức xếp hạng các ngân hàng lớn của Việt Nam, luôn được các Bộ ngành và các tổ chức quốc tế uy tín như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)... đánh giá cao và được lựa chọn làm ngân hàng phục vụ, ngân hàng cho vay lại nhiều dự án ODA lớn.

Năm 2018, SHB tiếp nối những thành công với quy mô tổng tài sản đạt 323.276 tỷ đồng tăng trưởng 13%, tổng nguồn vốn huy động đạt 300.565 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 231.474 tỷ đồng, tăng trưởng 15%, lợi nhuận trước thuế đạt 2.094 tỷ đồng. Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra, SHB tiếp tục ứng dụng công nghệ mới nhất trong phát triển sản phẩm, dịch vụ để gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng. 

Các cổ đông biểu quyết, thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 27 của SHB.
Các cổ đông biểu quyết, thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 27 của SHB.

Xác định mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam, SHB đã xây dựng lộ trình chuyển đổi trở thành một ngân hàng số toàn diện, hiệu quả và năng động. Theo lộ trình này, trong vòng 05 năm, SHB sẽ tập trung vào triển khai các dự án theo các nhóm lĩnh vực Hướng tới khách hàng (Customer Centricity), Dữ liệu lớn (Big Data), Số hóa (Digital), Tối ưu hóa quy trình (Process Optimization), Hạ tầng công nghệ (Technology), Mô hình quản trị Công nghệ thông tin (IT Operating model). Để thực thi lộ trình chiến lược CNTT, ngay trong năm 2018, SHB đã bắt đầu khởi động các dự án trải đều ở các nhóm lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Lê Quang Huy, đại diện Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP. Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động ấn tượng của SHB. SHB là một trong 16 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam; hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình Đề án tái cơ cấu 2016-2020 và ĐHĐCĐ đề ra; được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì lần thứ hai và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27 thành công tốt đẹp. Các cổ đông tham dự đại hội đã nhất trí thông qua tất cả các nội dung với tỷ lệ tán thành đạt từ 96%. Đại diện SHB, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiểncam kết: SHB sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, khẳng định vị thế, uy tín trong nước và quốc tế, vì lợi ích của các cổ đông cũng như thương hiệu SHB trên thị trường tài chính – tiền tệ. 

Khắc Vân

Loading...

Bình luận

Loading...
26 năm truy tìm trọng phạm quốc tế

26 năm truy tìm trọng phạm quốc tế

0
Ở vùng ngoại ô thủ đô Paris của nước Pháp, lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Pháp vừa bắt giữ một người đàn ông 84 tuổi người Rwanda.

Giải trãi - linh thú được tôn sùng là thần công lý

Linh vật này được mô tả là giống hình con dê, có một sừng, biết phân biệt thị phi, trắng đen, phải trái, hễ gặp kẻ gian là dùng sừng đâm ngay.

Chiêm bái ngôi chùa được mệnh danh đẹp nhất xứ Đàng Trong

Với cảnh đẹp tự nhiên và quy mô bề thế, chùa Thiên Mụ nằm bên bờ sông Hương thơ mộng đã được mệnh danh là ngôi chùa đẹp nhất xứ Đàng Trong.

"Ngây ngất" trước vẻ đẹp, gợi cảm của thiếu nữ Sài thành ở tuổi 18

Trong những khuôn hình khoe khéo nét đẹp thiếu nữ tuổi 18. Cô đang là học sinh trường THPT Võ Thị Sáu và là người mẫu ảnh có tiếng ở Sài Gòn.

Gần 40 tuổi, “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun vẫn đẹp xuất sắc!

Jeon Ji Hyun vẫn luôn có mặt trong danh sách những nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc gần 20 năm nay.

Xem thêm