Gói thầu 46 tỷ đồng dịch vụ công ích trên địa bàn TP Kon Tum, sai thêm sai

0
Theo đó, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc thực hiện quy định của pháp luật tại gói thầu số 02 “Thực hiện Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách và sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021”.

Cuối tháng 8/2021, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thầu đối với gói thầu số 2 “về thực hiện Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách và sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn TP Kon Tum năm 2021”.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Kon Tum đã chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác đấu thầu. Cụ thể, tháng 12/2020, Phòng Quản lý đô thị TP Kon Tum thông báo mời thầu gói thầu số 02 thực hiện Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách và sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn TP Kon Tum năm 2021 với giá là 46 tỷ 637 triệu đồng.

Screen Shot 2021-09-15 at 09.08.38

Website Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum.

Đây là gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên chỉ có 2 nhà thầu tham dự đó là Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum và liên danh nhà thầu Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum - Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại & Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận - Công ty TNHH MTV Nguyên Khang.

Kết luận thanh tra tỉnh Kon Tum đã nêu rõ, ông Phạm Văn Khánh, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Kon Tum ký quyết định lựa chọn Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum trúng thầu với giá 46 tỷ 589 triệu đồng.

Mặc dù gói thầu này có giá trị rất lớn lên tới hơn 46 tỷ đồng tuy nhiên chỉ số tiết kiệm lại được rất nhỏ chỉ 47 triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, gói thầu trên là gói thầu có liên quan nhiều đến môi trường. Việc quản lý chất thải và phế liệu đòi hỏi phải có sự am hiểu về lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải, phế liệu, tuy nhiên Tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và thẩm định các hồ sơ này chỉ có trình độ chuyên môn là kỹ sư cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng.

Mặt khác, trong quá trình đánh giá hồ sơ mời thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn chưa làm rõ cơ sở pháp lý trong việc Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum thuê tài sản gắn liền với đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH là chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Thanh tra tỉnh Kon Tum cũng chỉ rõ, tại Báo cáo số 412/BC-UBND của UBND TP Kon Tum về việc làm rõ một số nội dung theo đề nghị của Đoàn thanh tra, UBND thành phố thừa nhận việc Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum, về việc cho thuê Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt là chưa phù hợp quy định của pháp luật về đất đai.

Để xảy ra những vi phạm này, Thanh tra tỉnh Kon Tum chỉ rõ trách nhiệm trong việc chưa làm rõ cơ sở pháp lý về lĩnh vực đất đai trong việc thuê; đi thuê tài sản gắn liền với đất thuộc về Phòng Quản lý đô thị thành phố Kon Tum, các đơn vị tư vấn, Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum và Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH…

Thanh tra tỉnh Kon Tum cũng phát hiện, sau khi ký hợp đồng với Phòng Quản lý đô thị TP Kon Tum, Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum liên danh với Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH đấu thầu, ký hợp đồng để xử lý rác thải tại địa bàn huyện Sa Thầy và huyện Kon Rẫy. Đồng thời, hợp đồng thu gom xử lý rác tại một số xã trên địa bàn thành phố, với số lượng rác thải cần xử lý bình quân hàng ngày khoảng 10,22 tấn/ngày.

Đồng thời trong Quý I năm 2021, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH thực hiện ký hợp đồng xử lý rác thải với huyện Đăk Hà, khối lượng xử lý trung bình mỗi ngày là 11,93 tấn.

Cơ quan thanh tra cho rằng, việc thực hiện ký hợp đồng và xử lý rác thải với tổng khối lượng xử lý bình quân vượt so với công suất xử lý rác thải của nhà máy trong quý I năm 2021 (90,525 tấn/ngày) là không phù hợp theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt, chưa đúng theo quyết định phê duyệt chủ trương của dự án đầu tư được duyệt.  

18

Trụ sở UBND TP Kon Tum.

Trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trên thuộc Phòng Quản lý đô thị TP Kon Tum, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH.

Theo thống kê sơ bộ của Pháp luật Plus từ năm 2017 đến 2021, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum đã tham dự 7 gói thầu và đều trúng 7 gói.

Cùng với đó, là việc công ty này tham gia 3 gói thầu của Phòng Quản lý đô thị Kon Tum đều trúng cả 3 gói và có giá trị lớn. Có thể kể đến; Gói thầu số 01: Thực hiện Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách và sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021 gồm các dich vụ: Dịch vụ duy trì hệ thống điện chiếu sáng, đèn THGT; Duy trì cây xanh; Quản lý, bảo vệ Nghĩa trang nhân dân và các dịch vụ khác. Giá trị gói thầu lên tới hơn 33 tỷ đồng.

Hay gói thầu thực hiện dịch vụ sự nghiệp công dử dụng ngân sách nhà nước và sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum; giá trị gói thầu lên tới hơn 71 tỷ đồng;

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum đã từng liên danh với 1 nhà thầu trong 2 gói thầu, thắng thầu 2 gói, đó chính là Công ty TNHH thương mại và Công nghệ môi trường DH.

Thanh tra tỉnh Kon Tum yêu cầu đối với UBND TP Kon Tum.

Cần tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong kết luận thanh tra đã nêu trên

Đồng thời phải có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh sớm ban hành quy định về quản lý dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn, để có cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đề nghị UBND TP Kon Tum chỉ đạo các đơn vị có liên quan căn cứ khả năng đáp ứng của các nhà cung cấp dịch vụ công ích để tham mưu, đề xuất UBND TP hoặc xin ý kiến của UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện quy định.

Đối với Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum và Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH, Thanh tra tỉnh Kon Tum yêu cầu:

Các công ty trên cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra sai sót khi ký Hợp đồng nguyên tắc thuê Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt có nội dung chưa phù hợp quy định của pháp luật…

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện trách nhiệm của chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thanh tra tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND TP Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/9/2021.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum, có địa chỉ số 200 Đường URE, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Hải -  Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày 18/9/1992, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 114/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum; Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum được thành lập trên cơ sở chia tách Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum theo Quyết định số 06/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum.

Ngày 31/12/2015, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3, chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 12.103.300.000 đồng.

 

Hải Đăng - Tường Vân

Bình luận

Không sợ hãi dịch bệnh

Không sợ hãi dịch bệnh

0
Đó là một trong những mục tiêu mà quan điểm phòng chống dịch mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” hướng tới.

Chelsea hủy diệt Norwich với chiến thắng 7-0, vững chắc ngôi đầu bảng

Chelsea giữ vững ngôi đầu bảng sau 9 trận, trở thành đội bóng ghi bàn nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh cho đến nay sau khi thắng đậm 7-0 trước Norwich.

Vé trận đội tuyển Việt Nam - Nhật Bản giá cao nhất 1,2 triệu đồng

VFF công bố giá vé trong hai trận đội tuyển Việt Nam tiếp đón Nhật Bản và Saudi Arabia tháng 11 tới. Vé có mức giá cao nhất là 1,2 triệu đồng.

Ươm những hạt mầm thành tán cây xanh

Mỗi một hạt mầm bé nhỏ được gieo vào đất mẹ, nếu được chăm sóc, vun trồng đúng cách, sẽ vươn mình phát triển thành những tán cây xanh...

Angelina Jolie: "Làm việc với Ma Dong Seok như một giấc mơ"

Nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie nói về màn hợp tác với tài tử xứ Hàn - Ma Dong Seok trong phim điện ảnh “Eternals”.

Xem thêm

Thế giới Facebook