kinh nghiệm - các bài viết về kinh nghiệm, tin tức kinh nghiệm

Những bài học kinh nghiệm từ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam

Phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp BQP “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam-vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Của nả cho con… làm Người!

Của nả cho con… làm Người!

0
Những năm gần đây, câu chuyện “già cậy con” đã và đang được nhìn nhận lại! Nhiều gia đình thay vì sống chung sẽ sống gần con.