kinh doanh thực phẩm - các bài viết về kinh doanh thực phẩm, tin tức kinh doanh thực phẩm

Lạng Sơn: Kiểm tra trên 4.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Các đoàn đã kiểm tra được tổng số 4778 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trong đó có 4433 cơ sở đạt yêu cầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus