kinh doanh - các bài viết về kinh doanh, tin tức kinh doanh

Sẽ đào tạo kỹ năng công nghệ số căn bản trong kinh doanh cho khoảng 65.000 người

Một trong số đó là không đủ khả năng và kỹ năng sử dụng các công cụ tiếp thị và chuyển hướng sang kinh doanh trực tuyến để vượt qua khủng hoảng.

Theo dõi Pháp Luật Plus