kinh doanh - các bài viết về kinh doanh, tin tức kinh doanh

Tổng Giám đốc PXL Lê Công Trung đăng ký mua 15 triệu cổ phiếu

Ông Lê Công Trung đăng ký mua vào 15 triệu cổ phiếu PXL trong lúc Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam muốn thoái tương ứng số cổ phiếu trên.

Theo dõi Pháp Luật Plus