kinh doanh bất động sản - các bài viết về kinh doanh bất động sản, tin tức kinh doanh bất động sản

Bỏ quy định xử phạt hành chính về hành vi của một số hoạt động

Chính phủ ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Theo dõi Pháp Luật Plus