Pháp Luật Plus - Kim Ngưu - các bài viết về Kim Ngưu, tin tức Kim Ngưu

Kim Ngưu - các bài viết về Kim Ngưu, tin tức Kim Ngưu

Huyền thoại về trâu vàng trong tâm thức người Việt

Truyền thuyết về trâu vàng đã đi vào tâm thức bao đời của người Việt, thể hiện trong bao nhiêu địa danh thôn làng, sông hồ, mang chữ Ngưu trong tên gọi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1