Pháp Luật Plus - kim ngạch xuất khẩu - các bài viết về kim ngạch xuất khẩu, tin tức kim ngạch xuất khẩu

kim ngạch xuất khẩu - các bài viết về kim ngạch xuất khẩu, tin tức kim ngạch xuất khẩu

Tổng sản phẩm GRDP của Hà Nội tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây

Năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,46%, đạt kế hoạch đề ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết