Kiều bào trước dịch Covid-19 - các bài viết về Kiều bào trước dịch Covid-19, tin tức Kiều bào trước dịch Covid-19

Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19

Kiều bào nên bình tĩnh, tiến hành các biện pháp tự cách ly, chủ động phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi và cập nhật thường xuyên khuyến cáo.

Theo dõi Pháp Luật Plus