kiệt sức - các bài viết về kiệt sức, tin tức kiệt sức

Nhiều đêm thức trắng chống dịch Covid-19, Giám đốc Trung tâm y tế TP Vinh kiệt sức, phải thở ô xy

Nhiều đêm trắng “đánh” Covid-19 , bác sĩ Nguyễn Văn Long đã quá mệt, phải thở ô xy, tạm nghỉ trên giường bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1