Kiến thức - các bài viết từ Kiến thức, tin tức Kiến thức

I-Tower Quy Nhơn không phép: Soi hồ sơ chủ đầu tư BĐS Đô Thành

Bất động sản Đô Thành-chủ đầu tư dự án I-Tower Quy Nhơn xây dựng không phép, có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập.

Theo dõi Pháp Luật Plus