Kiến thức - các bài viết từ Kiến thức, tin tức Kiến thức

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành làm ăn sao... bị gọi tên nợ thuế triền miên?

Tập đoàn Tân Mai của đại gia Lê Thành bị cơ quan thuế gọi tên triền miên, ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2018 lỗ lũy kế gần 300 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1