Những thông tin phải có trên bảo hiểm bắt buộc xe máy, ôtô

Dưới đây là những thông tin phải có trên bảo hiểm bắt buộc xe máy, ôtô, được quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP.
1

9 thông tin phải có trên bảo hiểm bắt buộc xe máy, ôtô. Ảnh: Hải Nguyễn          

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, mỗi xe cơ giới được cấp 1 giấy chứng nhận bảo hiểm.

Khoản 3 Điều 6 Nghị định 03/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định, giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và bắt buộc có một số thông tin nhất định, cụ thể như sau:

- Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới;

- Số biển kiểm soát hoặc số khung, số máy;

-  Loại xe, trọng tải, số chỗ ngồi, mục đích sử dụng đối với xe ôtô;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm;

- Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự đối với bên thứ ba và hành khách;

- Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xảy ra tai nạn;

- Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm;

-  Ngày, tháng, năm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm;

-  Mã số, mã vạch được đăng ký, quản lý và sử dụng theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ để lưu trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp bảo hiểm và nội dung cơ bản của giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định trên.

(Link gốc: https://laodong.vn/xe/nhung-thong-tin-phai-co-tren-bao-hiem-bat-buoc-xe-may-oto-966489.ldo) 

  -  Theo Báo Lao động