Không nộp phí bảo trì đường bộ có bị phạt không?

Hầu hết tất cả xe ôtô có đăng ký xe, biển số xe đều phải nộp phí bảo trì đường bộ.
1.

Phí bảo trì đường bộ được dùng với mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ.

Ảnh: LĐO

Phí bảo trì đường bộ là gì?

Phí bảo trì đường bộ hay còn được gọi phí sử dụng đường bộ, là một loại phí mà chủ phương tiện phải nộp nhằm sử dụng cho mục đích bảo trì, nâng cấp đường bộ để phục vụ các phương tiện đã đóng phí lưu thông.

Về những phương tiện phải nộp và không phải nộp phí bảo trì đường bộ, xem chi tiết Tại đây.

Khi nào phải nộp phí bảo trì đường bộ

Chủ xe ôtô cần ghi nhớ các mốc thời gian nộp phí bảo trì đường bộ để hoàn thành việc nộp phí theo đúng quy định, xem chi tiết Tại đây.

Không nộp phí bảo trì đường bộ có bị phạt không?

Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trong trường hợp hết hạn phí bảo trì đường bộ thì chủ xe cũng sẽ không bị xử phạt.

Tuy không bị xử phạt nhưng khi đi đăng kiểm, đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số phí bảo trì đường bộ mà chủ phương tiện chưa nộp trước đó. Cụ thể Điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư 70/2021 quy định:

Trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí sử dụng đường bộ của các chu kỳ đăng kiểm trước theo thời hạn quy định thì ngoài số phí phải nộp cho chu kỳ tiếp theo, chủ phương tiện còn phải nộp số phí chưa nộp của chu kỳ trước.

Trường hợp chu kỳ đăng kiểm có thời gian trước 1.1.2013 thì thời điểm xác định phí tính từ ngày 1.1.2013. Đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số phí phải nộp của chu kỳ trước, số phí phải nộp bằng mức thu phí của 1 tháng nhân với thời gian nộp chậm.

Như vậy, chủ phương tiện nên chủ động nộp phí bảo trì đường bộ đúng hạn theo quy định.

(Link gốc: https://laodong.vn/xe/khong-nop-phi-bao-tri-duong-bo-co-bi-phat-khong-960527.ldo) 

Vương Liễu (dẫn lại theo Kim Nhung)  -  Theo Báo Lao động