kiến nghị - các bài viết về kiến nghị, tin tức kiến nghị

Kon Tum: Công tác đối thoại, tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại của công dân ở huyện Đăk Hà

Tổ chức tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo... của công dân là một trong những biện pháp góp phần đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân....

Theo dõi Pháp Luật Plus

1