Pháp Luật Plus - kiến nghị cử tri - các bài viết về kiến nghị cử tri, tin tức kiến nghị cử tri

kiến nghị cử tri - các bài viết về kiến nghị cử tri, tin tức kiến nghị cử tri

Dự án đường ống nước Sông Đà đã hoàn thành, nhiều hộ dân chưa được bố trí tái định cư!

Các hộ dân có đất thu hồi cho Dự án đường ống nước Sông Đà được bố trí tái định cư, chưa được nhận tiền thuê nhà tạm cư.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1