Kiên Giang - các bài viết về Kiên Giang, tin tức Kiên Giang

Khoảng lặng xung quanh dự án "treo" của Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương

Theo đó, dự án "Khu Bảo tồn cổ vật và Kết hợp Du lịch sinh thái" của Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương liên tục bị người dân khiếu nại.

Theo dõi Pháp Luật Plus