kiểm tra y tế - các bài viết về kiểm tra y tế, tin tức kiểm tra y tế

TP HCM: Tổ chức kiểm tra sức khỏe hành khách trước khi vào thành phố

Từ nay cho đến 15/4/2020 và có thể kéo dài tùy theo tình hình dịch COVID-19, tất cả hành khách trước khi vào TP HCM đều phải kiểm tra sức khỏe.

Theo dõi Pháp Luật Plus