kiểm tra - các bài viết về kiểm tra, tin tức kiểm tra

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hải Phòng

Tính đến nay, 15/15 quận, huyện của Hải Phòng đã hoàn thành việc phê duyệt khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus