kiểm tra - các bài viết về kiểm tra, tin tức kiểm tra

Kiểm tra học kỳ trực tuyến: Điểm số không thực chất

Theo các giáo viên, hiệu trưởng kết quả kiểm tra học kỳ trực tuyến cao hơn mọi năm và mưa điểm 9, 10 không phản ánh đúng chất lượng dạy học.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1