kiểm soát y tế - các bài viết về kiểm soát y tế, tin tức kiểm soát y tế

Ổ dịch ở Bỉm Sơn tăng lên 82 ca, lập chốt kiểm soát giáp ranh các phường

Triển khai những biện pháp cấp bách, thị xã Bỉm Sơn đã lập các chốt khiểm soát ngăn giữa các phường xã nhằm kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1