kiểm soát - các bài viết về kiểm soát, tin tức kiểm soát

Từ ngày 6/8, Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt giá mua xe công

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 62/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên.

Theo dõi Pháp Luật Plus