kiểm soát - các bài viết về kiểm soát, tin tức kiểm soát

Tuân thủ đúng quy định về quản lý đất đai và tách thửa đất

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án BĐS, nhất là BĐS hình thành trong tương lai.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tết tử tế không thịt thú rừng

Tết tử tế không thịt thú rừng

0
Một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã ban hành, tình trạng săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp.