Pháp Luật Plus - kiểm điểm - các bài viết về kiểm điểm, tin tức kiểm điểm

kiểm điểm - các bài viết về kiểm điểm, tin tức kiểm điểm

Công ty Mai Anh tự ý chuyển mục đích sử dụng 5.776 m2 đất nông nghiệp sai phép

Công ty Mai Anh đã tự ý chuyển mục đích sử dụng 5.776 m2 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cho phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1