Kiểm dịch y tế - các bài viết về Kiểm dịch y tế, tin tức Kiểm dịch y tế

TP HCM lập 62 chốt kiểm dịch COVID-19

Từ ngày 3/4 - 15/4, TP HCM lập 62 chốt kiểm dịch y tế nhằm kiểm tra, giám sát việc hạn chế ra, vào thành phố đối với người và phương tiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus