Pháp Luật Plus - kí hợp đồng lao động - các bài viết về kí hợp đồng lao động, tin tức kí hợp đồng lao động

kí hợp đồng lao động - các bài viết về kí hợp đồng lao động, tin tức kí hợp đồng lao động

Cục Việc làm bị tố o ép nhân viên: Làm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội?

Lãnh đạo Văn phòng Cục Việc làm khẳng định Cục đang thực hiện đúng theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus