kì họp bất thường - các bài viết về kì họp bất thường, tin tức kì họp bất thường

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung

HĐND Hà Nội đã thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp bất thường sáng 25/9.

Theo dõi Pháp Luật Plus