Khuyết tật - các bài viết về Khuyết tật, tin tức Khuyết tật

Giúp người khuyết tật đòi di sản thừa kế

Từ sự giúp đỡ của Trợ giúp viên pháp lý, người khuyết tật đã được hưởng di sản thừa kế từ cha mẹ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Theo dõi Pháp Luật Plus